Palvelumme

Tietovirtoja ja tiedon virtoja

1

Tietovirtasovellukset

2

Verkkopalvelut

3

Selvitykset

Räätälöimme tarpeisiisi sopivat tietovirtasovellukset ja yritystenlaajuistet B2B -integraatioarkkitehtuurit. Tavoitteena on ketterä ja muuntautumiskykyinen yritysarkkitehtuuri, jossa järjestelmät ovat riittävän autonomisia eli toisistaan riippumattomia, ja muutosvaikutukset saadaan hallitusti pysäytettyä API-rajapintoihin.


Laadukkaasti tehdyt integraatiot luovat hyvän pohjan monipuolisille verkkopalvelutoteutuksille. Verkkopalvelut voidaan toteuttaa kevyesti tai laajasti Asiakkaan toiveiden mukaan. Kehitämme avoimen lähdekoodin avulla luotettavia sisällönhallintajärjestelmiä.


Projektin onnistumista edeltää selvitysvaihe. Selvitämme Asiakkaan liiketoiminnan vaatimukset ja näiden pohjalta luomme mallin arkkitehtuurista. Suunnitteluvaiheen jälkeen on mahdollista selvittää eri ratkaisuvaihtoehtojen kustannusarviot, joita Asiakas voi käyttää päätöksenteon tukena.


Yritys

Avoimien ratkaisujen Aino Solutions

Visio:
Avoimia sovellusratkaisuja, jotka vapauttavat Asiakkaamme sekä lisenssisopimus- että toimittajasidonnaisuuksista.


Asiakaslupaus:
Takaamme laadukkaat ja kustannustehokkaat sovellusratkaisut perustuen korkean ammattitaidon liiketoiminta- ja teknologiaosaamisen.

Aino Solutions on yhteisyritys
Aino Solutions on Avarkon ja Jämsén & Partnersin omistama yhteisyritys, joka yhdistää omistajiensa vahvuudet.

Jämsén & Partnersin kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja operatiivisesta johtamisesta sekä tietohallinnon johto- ja asiantuntijatehtävistä takaa laadun ja lisäarvon hankkeellesi.


Avarko tarjoaa Asiakkailleen kestävää kilpailuetua jatkuvan kehityksen DevOps-menetelmällä ja komplekseja kokonaisuuksia ymmärtävillä ratkaisuarkkitehdeilla.

Asiakkaamme

Asiakkaana suuret suomalaiset

Asiakkaamme ovat Suomessa toimivia suuria ja keskisuuria organisaatiota. Asiakkaamme toimivat markkinoilla, joilla monikulttuurisuus ja globaali kilpailu ovat arkipäivää. Teknologian kerroksellisuus, muutosnopeus ja monitoimittajaympäristöt asettavat teknisiä haasteita digitalisaation toteutukselle.

Asiakkaittemme toimialoja ovat muun muassa logistiikka, matkailu ja valmistava teollisuus. Olemme toteuttaneet myös useita onnistuneita projekteja julkishallinnon Asiakkaillemme.

Takaisin ylös